Poniżej zestaw użytecznych narzędzi - różnorodnych kalkulatorów i mechanizmów sprawdzających - dostępnych na profesjonalnych portalach księgowo-podatkowych oraz na stronie Ministerstwa Finansów:

 

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Kalkulator płac: umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki

Kalkulator wynagrodzeń – umowa o pracę

Kalkulator VAT: brutto - netto

Kalkulator walutowy – wg kursu NBP

Kalkulator ilości dni – pomiędzy podanymi datami