Poniżej zestaw użytecznych narzędzi - różnorodnych kalkulatorów i mechanizmów sprawdzających - dostępnych na profesjonalnych portalach księgowo-podatkowych oraz na stronie Ministerstwa Finansów: