W ramach certyfikowanego doradztwa podatkowego, świadczymy następujące usługi:

  • kompleksowe doradztwo podatkowe, w tym: konsultacje podatkowe w zakresie interpretacji przepisów
  • porady dotyczące prawidłowego zastosowania prawa podatkowego oraz pomoc w kontaktach z organami skarbowymi
  • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych oraz odwołania od decyzji organów podatkowych

Profesjonalny poziom naszego doradztwa potwierdza wpis do Krajowej Izby Doradców Podatkowych nr 06398 (Region Zachodniopomorski)