Obszerny katalog obsługiwanych przez nas spraw kadrowo-płacowych, związanych z różnorodnymi formami zatrudnienia pracowników, obejmuje:

  • doradztwo w zakresie form zatrudnienia
  • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz umowami cywilnoprawnymi
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników
  • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i dokonywanie zmian w dokonanych rejestracjach
  • rozliczanie dni urlopowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (m.in. urlopów wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych)
  • sporządzanie świadectw pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników
  • sporządzanie list płac z uwzględnieniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie oraz podatków