W ramach usług księgowych oferujemy:

 • prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji ryczałtowych
  • karty podatkowej
  • ewidencji VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego od:
  • osób fizycznych
  • osób prawnych
 • przygotowywanie i sporządzanie:
  • sprawozdań finansowych
  • deklaracji podatkowych wraz z ich składaniem

W celu prawidłowego i efektywnego procesu wykonywania ww. czynności:

 • wszystkie niezbędne ewidencje księgowe prowadzimy przy wykorzystaniu technik komputerowych
 • na bieżąco weryfikujemy prawidłowość i kwalifikację księgowanych dokumentów

Jeśli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi.